astellas - o společnosti

Astellas Pharma Global Development Europe (APGD-EU) zaujíma popredné miesto v oblasti vedy a technológie.

Našou stratégiou v rámci výskumu a vývoja (R&D) je akcelerácia a obchodné využitie nových liečiv, čomu pomáhame pravidelným investovaním prostriedkov do perspektívnych R&D projektov v rámci vopred jasne definovaných terapeutických oblastí.

Astellas Pharma Global Development Europe vníma svoju globálnu zodpovednosť za výskum a vývoj v nasledujúcich oblastiach:

  • Urológia
  • Diabetes/Metabolické/Obličkové/Kardiovaskulárne ochorenia
  • Transplantačná medicína
  • Zápalové ochorenia/Imunológia
  • Ochorenia CNS
  • Infekčné ochorenia
  • Onkológia

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >