U lieku Qutenza došlo k prevodu rozhodnutia o registrácii na spoločnosť Grünenthal GmbH Nemecko, registračné číslo EU/1/09/524/001, EU/1/09/524/002.
http://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000909/WC500040453.pdf

U nasledujúcich liekov došlo k prevodu rozhodnutia o registrácii na spoločnosť LEO Pharma A/S Dánsko:
Locoid 0,1 %, drm.crm reg.č. 46/0896/92-CS
Locoid Lotion 0,1 %, drm.sol. reg.č. 46/0381/95-S
Locoid 0,1 %, drm. ung. reg.č. 46/0893/92-CS
Locoid Crelo 0,1 % drm.crm. reg.č. 46/0527/96-S
Locoid Lipocream 0,1 % drm.crm. reg.č. 46/0382/95-S
Pimafucort drm.crm. reg.č. 46/0301/95-S
Protopic 0,03 %; 0,1% reg.č. EU/1/02/201/001-006
Zineryt drm.sol. reg.č. 46/0202/89-CS

Kozmetický výrobok Lipobase Repair bude dovážaný spol. LEO Pharma A/S Dánsko.

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >