Astellas Pharma sa zameriava na tri kľúčové oblasti liečby: transplantológiu, urológiu a infekčné ochorenia. Popri týchto oblastiach sa Astellas trvale usiluje o zlepšovanie života pacientov s množstvom ďalších ochorení, vrátane cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení, chorôb centrálneho nervového systému a respiračných a gastrointestinálnych ochorení.

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >