astellas - o společnosti

Zlepšovanie života a zdravia ľudí na celom svete je spoločným cieľom, ktorý zdieľame s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s pacientmi.
Spoločnosť Astellas Pharma Europe uznáva

  • zásadnú rolu pacientskych skupín a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri zlepšovaní a predlžovaní života pacientov,
  • právo pacientov konať vo svoj vlastný prospech a v prospech ostatných pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Podporou skupín zameraných na ochranu záujmov pacientov a organizácií usilujúcich sa o zlepšenie starostlivosti o pacientov sa spoločnosť Astellas Pharma Europe podieľa na posilňovaní právomocí, ktorými môžu pacienti ovplyvniť pozitívne zmeny v zdravotníctve.

Spoločnosť Astellas Pharma Europe intenzívne pracuje na udržaní najvyššej úrovne transparentnosti a integrity v rámci všetkej podpory a finančných prostriedkov, ktoré poskytuje.

Pre viac informácií nás, prosím,  kontaktujte tu.

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >