astellas - o společnosti

Filozofia Astellas Pharma Europe odráža postoj spoločnosti voči všetkým jej partnerom – zákazníkom, akcionárom, zamestnancom a globálnej komunite.

Firemná filozofia Astellas Group má tri prvky: raison d´être, poslanie a presvedčenie.

Náš raison d´Être

Prispievať k zlepšovaniu zdravia ľudí po celom svete poskytovaním inovatívnych a spoľahlivých farmaceutických produktov.

Poslanie

Trvalo udržateľné zvyšovanie firemnej hodnoty.

  • Astellas bude usilovať o zvyšovanie svojej firemnej hodnoty trvalo udržateľným spôsobom,
  • Astellas bude usilovať o to, aby sa stala spoločnosťou prvej voľby pre všetkých svojich partnerov, vrátane zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a celej globálnej komunity,
  • Astellas bude aj naďalej plniť svoje záväzky voči všetkým svojím partnerom, konať eticky a aktívne poskytovať dôležité informácie.

Presvedčenie

Spoločnosť Astellas bude vždy tvorená ľuďmi, ktorí konajú v súlade s etickým kódexom a podľa svojho najlepšieho presvedčenia.

  • Vysoký zmysel pre etiku – svoje konanie budeme vždy podriaďovať prísnym etickým zásadám.
  • Orientácia na zákazníka – uspokojovanie potrieb našich zákazníkov je pre nás prioritou.
  • Kreativita – stále budeme hľadať nové cesty a usilovať o vytváranie nových hodnôt.
  • Konkurencieschopnosť – naša pozornosť bude aj naďalej zameraná na okolitý svet a naše úsilie venované rýchlemu a aktívnemu vytváraniu nových a lepších hodnôt.

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >