Podpora transplantačného centra IKEM

Astellas Pharma už desať rokov spolupracuje s TC IKEM Praha na programe transplantácií obličiek od žijúcich darcov s názvom Láska prechádza obličkou

Cestovný grant ČTS

Pre rok 2011 je Astellas Pharma platinový sponzor Českej transplantačnej spoločnosti. Podporuje tak jej edukačnú a vedeckú činnosť. Spoločne sme šiesty rok vypísali Cestovný grant ČTS a Astellas 2011 pre mladých  lekárov spĺňajúcich podmienky definované ČTS.
www.transplant.cz

Podpora Českého tímu transplantovaných

Od vzniku Českého tímu transplantovaných (ČTT) podporujeme športové aktivity transplantovaných športovcov. Viac informácií na www.transpalantace.eu

Pomoc ľuďom s leukémiou

120 000,- Kč venovaných v r. 2008 nadačnému fondu pri Internej hematoonkologickej klinike FN v Brne. Prostriedky budú použité na zlepšenie starostlivosti o pacientov s hematoonkologickými chorobami.

Česká lekárska komora

5 000,- USD v roku 2003 venovaných Českej lekárskej komore. Táto finančná pomoc je určená lekárom, ktorých ordinácie boli postihnuté  povodňami.

Mendlove centrum Brno

10 000,- USD v roku 2003 určených na podporu odborných aktivít spojených s činnosťou Mendlovho centra.

Olivová detská liečebňa Říčany

10 000,- USD v roku 2002 venovaných na vybavenie lôžkového oddelenia pre deti s kombinovaným postihnutím a na odstránenie bariér.

Nadácia Kľúčik

10 000,- USD v roku 2001. Táto finančná pomoc je určená na podporu dostavby detského hospicu v Uhlířskych Janoviciach.

Nadácia Šanca

Nadácia Šanca združujúca rodičov a priateľov onkologicky a hematologicky chorých detí pri Detskej klinike FN Olomouc dostala v roku 2000 finančný dar 7 500,- USD. Táto pomoc je určená na rekonštrukciu a dovybavenie detského hematologicko-onkologického oddelenia, keď vzniknú špeciálne izby umožňujúce dlhodobý pobyt rodičov s malými pacientmi.

Výskumná úloha „Lokalizácia epileptického procesu v mozgu a možnosti jeho liečebného ovplyvnenia“.

Tím vedený prednostom 1. neurologickej kliniky FN sv. Anny v Brne profesorom MUDr. Ivanom Rektorom, DrSc., získal v roku 1999 výskumný grant vo výške 150 000,- USD.

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >