astellas - o společnosti

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

EFPIA Disclosure Code 2014 (na Slovensku pomenovaný Transparentná spolupráca) požaduje od všetkých členských spoločností dokumentovanie a zverejňovanie určitých typov Plnení, ktoré sú priamo alebo nepriamo poskytované Zdravotníckym odborníkom (“HCP”) či Zdravotníckym organizáciám (“HCO”).

Astellas Slovensko zverejňuje Plnenia poskytované HCP a HCO v súlade s požiadavkami EFPIA Disclosure Code, lokálneho Etického kódexu a v súlade s ostatnými legálnymi požiadavkami ako aj požiadavkami na ochranu osobných údajov (vrátane, ale nie je obmedzené len na, smernice EÚ o ochrane údajov číslo 95/46/ES a platných lokálnych právnych predpisov).

Náš záväzok: Astellas Slovensko je plne odhodlaná zaistiť väčšiu transparentnosť v našom odvetví a posilniť dôveru verejnosti vo vzájomné vzťahy medzi farmaceutickými spoločnosťami a Zdravotníckymi odborníkmi.

Zverejnenie za rok 2015 je publikované na webových stránkach Astellas – www.astellastransparency.com/sk

 

Novinky

CSR – Corporate Social Responsibility

Spoločnosť Astellas Pharma Europe podporuje projekty, ktoré zachraňujú ľudské životy a dávajú ľuďom na celom svete nádej na lepší život.

viac >

TRANSPARENCY

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka (“Astellas Slovensko”) je členom asociácie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”).

viac >